torsdag, februari 15, 2007

Coelho i tillbakablick

Har plockat lite bland mina saker och tagit fram fjolårets anteckningsbok, bläddrat lite och lusläst här och där. Fastnat för några anteckningar.

6 januari 2006
Läser och drabbas av boken Djävulen och fröken Prym av Paulo Coelho. Är människan god eller ond? Är jag god eller ond? "Det goda finns inte, dygden är endast en sida av fruktan." Det är en bok som inte lämnar mina tankar i fred för den ställer mig inför ett moraliskt tankedilemma. Den ställer mig mot väggen, den kräver svar av mig. Hur skulle jag göra? Det är spännande och uppmanande att rannsaka sig själv? Jag vill tro att jag/människan är god men samtidigt tvivlar jag på det.

Vilka frågor han ställer, jag blir förbannad! Kan man offra en människa för majoritetens bästa? Det beror ju på. Kan man slå vad med Djävulen bara för att Gud gjorde det i fallet med Job? Det beror ju på. Stämmer det att om man vill ha makt över någon, måste man först väcka dennes rädsla? Absolut. Varför är det så lätt att väcka rädsla hos en annan människa? För att man angriper instinkter och primitiva känslor och för att det måste vara lättare att väcka rädsla än att väcka kärlek eller medkänsla.

Jag blir både intresserad av frågorna och skrämd av dem. Eller är det mina egna svar och tankar som skrämmer mig mest? Nånstans djupt inom oss har vi alla gjort våra val, allt är ju fråga om att välja. Hela tiden och i alla avseenden. Alla måste någon gång i livet välja sida, oavsett om Gud finns eller inte, oavsett vad Gud tycker eller skulle kunna tycka. Det enda som spelar roll är vad varje enskild människa känner, tycker och tror. Jag tror att människor är både goda och onda, även jag, och det är omständigheterna i livet ihop med det berömda arvet och den berömda miljön som avgör vad som segrar.
"En människas historia är hela mänsklighetens historia."

30 januari 2006
Läser Alkemisten av Paulo Coelho - vackert, vackert. Boken ger hopp och förtröstan. En fatalist som jag njuter av varje rad:

"När du verkligen vill någonting, verkar hela universum för att du ska få din önskan uppfylld.
Allt är ett.
Man är en del av världssjälen.
Man lever för att uppfylla sitt levnadsöde. Hjärtat visar vägen.
Det gäller att kunna tyda tecken. Det finns en mening med allt, allt samverkar för att man ska nå sitt öde."